CUSTOM FITTING PROCESSEN STEG FÖR STEG

Den direkta anpassningen av golfklubban startar med att först bestämma rätt skaftlängd, grepptjocklek och lievinkel. Nästa steg är att bestämma skaftflex, flexpunkt och inte minst klubbmodell. Vi har ett enormt stort och djupt utbud av klubbmodeller och skaftvarianter från de två ledande tillverkarna Ping och Titleist som gör att vi garanterat hittar en kombination som är optimal för varje elevs individuella och unika behov. Det som avslutar processen i en Academy Game Fitting är att bestämma set make up, vilket är den mix av klubbor som ska ner i bagen så att alla klubbor fyller en given funktion samt vilken bollmodell som har de egenskaper som bäst matchar det samlade behovet ute på golfbanan.   

Under en Academy Game Fitting använder vi oss av mätvärden från vår Trackman 4 då det är viktigt att vi snabbt och enkelt kan analysera data kring elevens sving-, klubb- och bollhastighet. Kroppens rörlighetsförmåga analyseras via ett separat och individuellt screeningstest från Kinexit. Dessa fakta kombineras sedan med elevens egen feedback och känsla från testerna samt vad våra tränade ögon uppfattar när vi ser eleven slå. Vår Academy Game Fitting är en service för elever och kunder som är tillgänglig och bokningsbar under hela året.

All tänkbar teknologi finns på plats då vi inte lämnar något åt slumpen. 

I akademins studio har vårt tränarteam alltid full tillgång till den senaste teknologin samt en mängd viktiga och pedagogiska hjälpmedel. Trackman 4 och Kinexit är bara några av många exempel av vår stora resursbank. De olika analysverktygen gör att vi snabbt och enkelt kan definiera viktiga mätvärden kring exempelvis sving-, klubb- och bollhastighet eller kroppens förutsättningar till rörelse, kraft och stabilitet. Hela tränarteamet hos Bäckbom Golf Academy jobbar efter samma gemensamma utvecklingsplattform och pedagogik men har alla olika specialistområden att erbjuda våra elever och kunder.  

Avslutningen är en garanti för trygghet.

Efter det att vi till slut lämnat ut och levererat det vi skräddarsytt fortsätter självklart vår uppmärksamhet på varje enskild elev. En sista extra justering, förklaring eller hjälpande hand ingår självklart i vår service. Vår ambition är alltid att varje elev ska slå färre slag efter mötet med oss.