Long game

~50 min

Long game är det avstånd som är mellan driver och den längsta järnklubban i bagen.

Med en eller flera anpassade klubbor ökar dina chanser att kanske nå greenen på en par 5 med två slag, eller att du försöker slå en lös drive för att inte nå vattenhindret bara för att träffa mitt i sweet spot och se bollen bada.

Utprovning av long game-klubbor innebär att vi tar reda på hur stort avstånd du har mellan din driver och din längsta järnklubba. Du får du får prova olika märken och modeller på den eller de klubbor som passar dig. Vi tar fram vilken lie, längd och skafttyp som passar dig och vilket grepp du föredrar.