Putter

~50 min

Puttern är den klubba som används mest, och som de flesta tränar minst på att använda. Därmed är det extra viktigt att den putter du har är anpassad efter ditt naturliga "stroke". 

Puttar du som en vindruta, eller som en pendel? Har du rätt längd på din putter? Vilken tyngd och skaft tycker du känns bäst

En korrekt utprovning av en putter är en avancerad process. I vår Studio erbjuder vi individanpassade putters från ett flertal olika varumärken och både ett PING Putting Lab och SIK Putter Fitting!


Ping Putting Lab

I vår studio har vi som en av två golfakademier i Norden etablerat ett PING Putting Lab. Detta koncept innefattar den absolut senaste tekniken från en speciell Ipod-teknologi som Ping skapat till alla de funktioner som Trackman utvecklat inom området. Genom att fästa en iPhone på skaftet till puttern får vi tillgång till alla tänkbara data.

Vi gör en "putt stroke sceening" som ger oss en uppfattning om hur den befintliga putten och tekniken används. Eleven får ett handicap i puttning som kan användas som mätvärde.

Vi tar fram några olika varianter av putters som passar ditt behov av lämplig loft, skaftlängd samt hur klubbhuvudets designstil och skaftinfästningen naturligt skapar en rak position vid bollträffen.   

Det avslutande momentet är att använda elevens data från putt stroke screeningen för att stimulera till en direkt korrigering av elevens teknik och tillföra nya funktionella rutiner i uppställning, sikte och stroke. Genom att mäta handicap i puttning igen kan vi se skillnaden.


SIK Putter Fitting

Vi är en av väldigt få utvalda golfakademier i Norden som erbjuder putter fitting via den amerikanska putterspecialisten SIK Golf. Deras helt unika koncept innefattar 6 olika klubbhuvuden, 5 olika hoselinfästningar med skaftlängder från 33 tum hela vägen vidare upp till armlock. Det innebär att vi kan testa ut en helt individuell putter.

Alla de funktioner och mätvärden som Trackman 4 utvecklat inom området puttning är här viktiga verktyg och hjälpmedel. Precis samma typ av arbetssätt som vi sedan länge använt för bagens övriga 13 klubbor kan vi nu använda även för puttern.