Trackman 4 & 3

Vi använder oss av den absolut senaste och marknadsledande bollradarn; TrackMan4 och 3e

Det som är unikt för TM4 är att den inte litar till bara en, utan två radars; en som fokuserar på att analysera bollen och en som fukuserar på klubban.

Vi använder oss av TM4 till alla lektioner i Svingstudion då den fungerar som "avtryckare" till vårt kamerasystem för videoanalys. Vi kan då välja hur vi anväder systemet, antingen bara som videoanalys, bara TrackMan-siffror eller en kombination. Vi har dessutom möjlighet att skicka väldigt detaljerade rapporter och/eller screencasts från alla lektioner.

Vi använder såklart även TrackMan till alla våra customfittings och då främst funktionen Optimizer som ger oss en fingervisning om vad vi behöver göra för för att optimera utrustningen, rent teoretiskt. Sen är det naturligtvis upp till oss som PGA Professionals att använda våra kunskaper om bollflykt och utrustning för att göra den slutgiltiga optimeringen.