GAME & CLUB FITTING

Bäckbom Golf Academy har skapat en framgångsrik process med ett koncept som förenar individanpassad utrustning med kroppens förutsättningar för att varje elev ska nå sin fulla potential. Varje golfspelare är unik. All utrustning i bagen ska vara anpassad efter golfspelarens teknik, fysik och inte minst fylla en given funktion ute på banan. Detta gäller alla oavsett handicap, kön eller ålder.

Under tillfället då vi träffas i vår studio hos för att skräddarsy utrustning till en elev börjar vi alltid med en kort intervju där eleven får berätta om sina mål och vad som önskas förändras eller förbättras i spelet. Efter detta övergår vi till att titta på hur eleven slår med sin befintliga klubba eller set och därmed får vi en bra bild av vad vi har att utgå ifrån. Givetvis beaktar vi också hur elevens teknik och fysiska förutsättningar påverkar sättet att slå golfbollen.