PUTTER FITTING

I vår studio hos Bäckbom Golf Academy kan vi erbjuda individanpassade putters från ett flertal olika varumärken. Detta koncept innefattar den framgångsrik Ipod-teknologin PING 2.0 och det absolut senaste  från Trackman 4 kopplat till putter fitting processens alla olika delmoment. Allt för att definiera spelarens optimala specifikationer för ett repetitivt och stabilt put stroke. 

Det inledande steget i denna process är att vi på individuell basis med alla våra elever gör en put stroke screening för att få en första uppfattning av hur eleven vid uppställningen siktar och sätter bollen i rullning mot målet. Vi får därmed en bild av hur den befintliga puttern och tekniken som används matchar spelarens faktiska behov av lämplig loft, skaftlängd samt det vi benämner som face rotation i kombination med face hang, dvs hur klubbhuvudets designstil och skaftinfästningen naturligt skapar en square position vid bollträffen. 

Ett annat mera fiktivt mätvärde vi värderar och belyser tillsammans med våra elever är ett handicap i puttning som vi får fram genom screening processen. Ett intressant delvärde av det totala sammanhanget i spelet som väldigt ofta inte är det samma som elevens befintliga spelhandicap. 

Det avslutande momentet är att använda elevens data från put stroke screeningen för att stimulera till en direkt korrigering av elevens teknik och tillföra nya funktionella rutiner i uppställning, sikte och stroke.