NÄRSPELSKURS UNDER LEDNING AV PGA CLUB PROFESSIONAL PETER BÄCKBOM.

 

Denna kurs bygger på att lägga en pedagogisk grund till ett enklare och bättre närspel. Mitt upplägg följer en röd tråd som logiskt gör sammanhanget av olika delar inom närspel lättare att förstå och till en tydligt förbättrad prestation. Kombinationen av förståelse och utförande skapar en progressionstrappa som snabbt ger avtryck i ett bättre resultat och en lägre score.

 

Tillsammans går vi noga igenom de olika närspelsslagen från grunden. Stort fokus läggs vid chip-, pitch- och bunkerslag. Vi berör även wedgarnas konstruktion och egenskaper så som sula, bounce, lie och loft och hur dessa delar påverkar slagen i olika lägen på banan. Att hantera viktiga spelmoment och göra rätt val av slag kan många gånger vara helt avgörande för din score vilket gör att vi under den avslutande fasen av kursen tränar på att just välja kloka typer av slag. Miljön är likt en bana runt övningsgreenen för att nå en jämförbar upplevelse med spelet på ute banan. Självklart tränar vi här med riktiga bollar och givetvis Titleist Pro V1.

 

Kurstillfälle:

20 augusti klockan 10.00-13.00

1495:- per person.

Anmälan sker via mail till bokning@remove-this.backbom.remove-this.se