Puttkurs

Kurs i puttning - teknik och rutiner för en lägre score.

I vår studio har vi som en av två golfakademier i Norden etablerat ett PING Putting Lab. Detta koncept innefattar den absolut senaste tekniken från en speciell Ipod-teknologi som Ping skapat till alla de funktioner som Trackman utvecklat inom området. 

Det inledande steget i denna process är att vi på individuell basis med alla våra elever gör en putt stroke screening för att få en första uppfattning av hur eleven vid uppställningen siktar och sätter bollen i rullning mot målet. Vi får därmed en bild av hur den befintliga puttern och tekniken som används matchar spelarens faktiska behov av passande loft, skaftlängd, face hang samt hur klubbhuvudets utformning och skaftinfästning naturligt leder till bättre puttar.

Ett annat mera fiktivt mätvärde vi värderar och belyser tillsammans med våra elever är ett handicap i puttning som vi får fram genom screening processen. Ett intressant delvärde av det totala sammanhanget i spelet som ofta inte är det samma som elevens befintliga spelhandicap. 

Det avslutande momentet är att använda elevens data från putt stroke screeningen för att stimulera till en direkt korrigering av elevens teknik och tillföra nya funktionella rutiner i uppställning, sikte och stroke. Vår Teaching Professional Adam Björk leder dessa kurser i Puttning.