Höstens och vinterns nya Level 1-kurser.

Träning inom fyra olika spelmoment under höst och vintersäsongen hos Bäckbom Golf Academy.

I våra Level 1-kurser väljer eleven mellan fyra olika spelmoment. Driver, Järnslag, Chip & Pitch och Puttning. Under 2 timmar kommer vi i grupper om maximalt 3 deltagare noga gå igenom de tekniska grunderna inom respektive område och säkerställa att alla elever ges de bästa förutsättningarna att ta sitt spel till nästa nivå.

Kurserna för Driver och Järnklubbor är under ledning av PGA Professional Joakim Bäckbom. Spelarens svingteknik matchas och utvecklas med data från en videoanalys av klubbans infallsvinkel, svingspår, klubb- och bollhastighet samt att vi definierar ett optimalt launch värde via den absolut senaste Trackman 4-teknologin.

Kurserna för Chip & Pitch och Puttning är under ledning av PGA Professional Adam Björk. Inom dessa två områden används både videoanalys och mätvärden från Trackman 4. Stort fokus i båda kurserna kommer att vara att få alla deltagande elever att bli mer konsekventa och exakta inom både de förberedande rutinerna och i själva utförandet. Förutsättningar för att bygga rätt känsla och kontroll över längd och riktning inom både puttning och närspelets olika typer av slag är ett annat prioriterat område i båda kurserna. 

Varmt välkomna att utvecklas och inspireras. Alla kurser är öppna för alla ålders- och handicapkategorier

Driver: 

Driver Level 1:13/10 klockan 13.00-15.00

Järnslag:

Järnslag Level 1: 20/10 klockan 13.00-15.00

Chip/Pitch:

Chip & pitch Level 1: 20/10 klockan 10.00.12.00

Puttning:

1.      Puttning Level 1: 13/10 klockan 10.00-12.00

2.      Puttning Level 1: 14/11 klockan 10.00-12.00

1095:- per person inklusive en accessoriebag. Maximalt 3 deltagare i varje grupp.

Välkommen med anmälan till: bokning@remove-this.backbom.remove-this.se eller 08-550 941 50.

Gruppträningar i höst hos Bäckbom Golf Academy.

Under oktober och november erbjuder vi ett spännande träningsupplägg för elever att utveckla sitt spel i en dynamisk gruppform. De två olika träninngsgrupperna är öppna för alla åldrar och handicapkategorier. Huvudtemat för båda grupperna kommer att kretsa kring att utveckla och maximera varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans etablerar vi förbättrade rutiner och ett mera konsekvent spel och resultat för utförandet ute på golfbanan. I en trivsam studiomiljö tillsammans med två av våra erfarna PGA Professionals skapar vi träning med individuell prägel för att helt enkelt förbättra och hålla igång svingen eller för att förbereda sig för exempelvis en planerad golfresa framöver. Grupperna består av maximalt 4 deltagare som träffas vid tre olika kvällspass under hösten.

Grupp 1: 12/10 klockan 17.00-18.30, 19/10 klockan 17.00-18.30 och 26/10 klockan 17.00-18.30.

Grupp 2: 9/11 klockan 17.00-18.30, 16/11 klockan 17.00-18.30 och 23/11 klockan 17.00-18.30.

1995:- per person. Maximalt 4 deltagare i varje träningsgrupp. 

Varmt välkommen med anmälan till: bokning@remove-this.backbom.remove-this.se eller 08-550 941 50