TRACKMAN

Vi använder oss av den absolut senaste och marknadsledande bollradarn i form av TrackMan 4. Det som är unikt för Trackman 4 är att den inte litar till bara en, utan två radarfunktioner. En som fokuserar på att analysera bollen och en som fokuserar på klubbans rörelse.

Vi använder oss av Trackman 4 till alla lektioner i vår studio och akademi då den fungerar som "avtryckare" till vårt kamerasystem för videoanalys. Vi kan anpassa och välja hur vi använder systemet, antingen bara som videoanalys, bara Trackman data eller en kombination av dessa fakta. Vi har dessutom möjlighet att skicka väldigt detaljerade rapporter och/eller screencasts från lektionstillfället till våra elever. 

Givetvis använder vi även Trackman 4 till alla våra custom fittings och då främst funktionen Optimizer som ger oss objektiv data om vad vi behöver göra för för att först optimera utrustningen teoretiskt och sedan praktiskt. Avslutningsvis är det sedan upp till oss som yrkesmän och PGA Professionals att använda våra kunskaper om bollflykt och utrustning för att göra den slutgiltiga optimeringen.