KURSPROGRAM VINTERN 20'/21'

Golfsäsongen är nu inne i en fas som lämpar sig perfekt för spel- och teknikutveckling. Vi kan erbjuda en mängd olika och inspirerande möjligheter till vinterträning i vår studio. Akademimiljön och studion hos Bäckbom Golf Academy har under hösten genomgått en face lift för att vara i absolut bästa skick för både en Coronasäker och trygg miljö men också för att skapa en härlig samlingspunkt för gruppträning och privatlektioner under vintern. Vi är helt oberoende av yttertemperatur samt dagsljus och vi använder oss självklart av den allra senaste teknologin från Trackman där all data från varje slag visas på stora skärmar i en pedagogisk grafik. Om vädret ger oss rätt förutsättningar öppnar vi givetvis upp portarna till studion och slår ut bollar precis som under sommarsäsongen. Mycket är med andra ord precis som vanligt eller kanske till och med lite bättre.  

 

1.     Fortsättningskurser för elever från våra nybörjarträningar 2020. 

Ett perfekt tillfälle att under hösten och vintern bygga vidare på teknik och rutiner från säsongens nybörjarträningar. PGA Teaching Professional Adam Björk som ansvarat för Bäckbom Golf Academys samtliga introduktionskurser under året leder även alla dessa kurser vilket gör att alla deltagare snabbt får en personlig inriktning och förutsättning för att denna träning ska ta samtliga elever till nästa utvecklingsnivå. 

 

       1a. Hcp +36, 6/1 klockan 15.00-18.00, maximalt 4 personer, 990:-/deltagare

 

       1b. Hcp +36, 11/1 klockan 15.00-18.00, maximalt 4 personer, 990:-/deltagare

 

       1c. Hcp 20-35, 17/1 klockan 10.00-13.00, maximalt 4 personer, 990:-/deltagare

 

Anmälan, betalning och information: adam@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-421 35 22

 

2.     Nybörjarkurs, den perfekta vägen till att gilla och förstå spelet golf.  

Den bästa starten är den roliga starten. Hos Bäckbom Golf Academy skapar vi de bästa förutsättningarna för att alla våra nya elever får en inledande god insikt och glädje att börja spela golf. Att bli en del av våra härliga introduktionstillfällen är ett säkert sätt att uppskatta och hitta tillfällen att spela golf med nya vänner. 

 

             10/1 klockan 09.00-15.00, maximalt 5 personer, 1990:- /deltagare 

        

Anmälan, betalning och information: adam@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-421 35 22

 

 3.     Damkurs för 70+:are. 

Vid fyra vardagstillfällen under förmiddagar träffas denna träningsgrupp på maximalt 4 personer i en Coronasäker miljö i vår studio för att tillsammans med PGA Teaching Professional Peter Bäckbom skapa inspirerande förutsättningar för individuella utvecklingsområden. Bibehållen eller ökad längd samt en förbättrad bollflykt kopplat till kroppens rörelseförmåga är ett av kursens många spännande områden som vi kommer att jobba lite extra med. 

 

         3a. 11/1 klockan 10.00-11.30, 18/1 klockan 10.00-11.30, 25/1 klockan 10.00-11.30, maximalt 4

               personer, 990:-/deltagare

      

         3b. 1/2 klockan 10.00-11.30, 8/2 klockan 10.00-11.30, 15/2 klockan 10.00-11.30, maximalt 4

               personer, 990:-/deltagare

Anmälan, betalning och information: peter@remove-this.backbom.remove-this.se, eller 070-772 57 11

 

 4.     Damkurs för alla åldrar. 

Denna kurs riktar sig till kategorin kvinnliga golfspelare i alla åldrar som vill fortsätta golfsäsongen med att bygga på och vidareutveckla sin teknik, förståelse för kroppens rörelseförmåga kopplat till längd, kraftöverföring och bollflykt. Tillsammans med PGA Teaching Professional Adam Björk kommer gruppen dessutom att jobba med hur goda och funktionella rutiner skapas inför varje slag under träning och hur detta överförs till spelet ute på banan.   

 

        4a. Hcp 20-36, 8/1 klockan 16.00-17.00, 15/1 klockan 16.00-17.00, 22/1

             klockan 16.00-17.00, maximalt 5 personer, 1290:-/deltagare

       

        4b. Hcp 20-36, 13/1 klockan 15.00-18.00, maximalt 5 personer, 1290:-/deltagare

 

Anmälan, betalning och information: adam@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-421 35 22

 

 5.     Herrkurs för 70+:are.

Vid fyra vardagstillfällen under förmiddagar träffas denna träningsgrupp på maximalt 4 personer i en Coronasäker miljö i vår studio för att tillsammans med PGA Teaching Professional Peter Bäckbom skapa inspirerande förutsättningar för individuella utvecklingsområden. Bibehållen eller ökad längd samt en förbättrad bollflykt kopplat till kroppens rörelseförmåga är ett av kursens spännande områden vi kommer att jobba lite extra med. 

 

         5a. 11/1 klockan 13.00-14.30, 18/1 klockan 13.00-14.30, 25/1 klockan 13.00-14.30, maximalt 4              

              personer, 990:-/deltagare 

         5b. 1/2 klockan 13.00-14.30, 8/2 klockan 13.00-14.30, 15/2 klockan 13.00-14.30, maximalt 4

              personer, 990.-/delatagare

Anmälan, betalning och information: peter@remove-this.backbom.remove-this.se eller 070-772 57 11

 

 6.     Teknikutveckling för vänsterspelare.

Ett unikt tillfälle att träffa och träna med enbart vänsterspelare med en tydlig ambition att förlänga säsongen och samtidigt lägga grunderna för inriktningen för vinterns individuella träning. Hela studiomiljön kommer att vara preparerad för att möta en vänsterspelares behov av mätbar teknologi och individuell sving- och slaganalys via Trackmandata. PGA Teaching Professional Peter Bäckbom leder kurstillfället och kommer att lägga stor vikt vid att ge alla deltagare funktionella och personliga utvecklings- och träningsprogram kopplat till svingteknik och kroppens rörlighet för den fortsatta inomhusträningen.  

 

              23/1 klockan 10.00-13.00, maximalt 5 personer, 1290:-/deltagare

 

Anmälan, betalning och information: peter@remove-this.backbom.remove-this.se eller 070-772 57 11     

 

 7.     Närspel - 90 meter och in till green.

Detta är en kurs som lägger stort fokus vid grunderna och tryggheten i ett stabilt närspel och därmed en stor möjlighet till en lägre score. Grundtekniken står i fokus för hur olika längder och spelsituationer styr typen av kloka val av typ av slag. 90 meter och in är spelzonen för detta tillfälle. Vi erbjuder antingen en 2-timmarskurs med enbart teknik och praktik samt en 3-timmarskurs som också inkluderar ett teoripass i spelstrategi för denna del av spelet. Båda kurserna leds av PGA Teaching Professional Joakim Bäckbom. 

       

           7a. Hcp 0-15, 9/1 klockan 10.00-12.00, maximalt 4 personer, 1290:-/deltagare  

 

           7b. Hcp 16-30, 9/1 klockan 12.00-14.00, maximalt 4 personer, 1290:-/deltagare                

 

Anmälan, betalning och information: joakim@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-709 07 29

 

 8.     Load to explode - teknikutveckling kombinerat med individuella fysiska förutsättningar. 

Denna kurs utgår från att belysa och skapa de bästa förutsättningarna för varje deltagares fysiska möjlighet kopplat till individuell kraft- och teknikutveckling. Alla deltagare kommer att genomgå en inledande och personlig kroppsscreening följt av en analys i relation till svingens specifika områden för att utveckla kraft och explosivitet. PGA Teaching Professional Joakim Bäckbom leder kursen och delar givetvis med sig av sin egen stora erfarenhet av detta mycket aktuella område inom golfspelet.  

 

          8a. Hcp 0-10, 16/1 klockan 10.00-13.00, maximalt 5 personer, 1290:-/deltagare

  

          8b. Hcp 0-10, 19/1 klockan 17:00-20:00, maximalt 5 personer, 1290:-/deltagare

 

Anmälan, betalning och information: joakim@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-709 07 20

 

 9.     Fairway finding. 

Kursens tema är att öka varje deltagares förmåga att träffa fler faiways från tee samt vid transportslag på längre hål. Teknik, klubbval och slaglängd står i fokus i kombination med hur varje deltagare tränas i sina rutiner för olika strategiskt viktiga spelbeslut. Teknikträning och teori avslutas med spel av ett antal hål i Trackman miljö under ledning av PGA Teaching Professional Joakim Bäckbom. 

 

         9a. Hcp 11-20, 30/1 kl 10-13, maximalt 5 personer, 1290:-/deltagare

 

         9b. Hcp 21-36, 3/2 kl 17-20, maximalt 5 personer, 1290:-/deltagare   

 

Anmälan, betalning och information: joakim@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-709 07 20

 

 10.  Träffa Sweetspot.

Temat för denna kurs är att optimera varje deltagares svingrörelse, tempo och timing för att träffa och utnyttja varje klubbas sweetspot. Med analys och relevant data via Trackman och under ledning av PGA Teaching Professional Joakim Bäckbom skapas individuella förutsättningar som kommer att ge en förbättrad bollflykt och ökad längd och precision.    

 

 

          10a. Hcp 11-20, 20/1 kl 17-20, maximalt 5 personer, 1290:-/deltagare

 

          10b. Hcp 21-36, 10/2 kl 17-20, maximalt 5 personer, 1290:-/  

                   deltagare

 

Anmälan, betalning och information: joakim@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-709 07 20

 

 11.   Shot shaping.

Kursinriktningen har fokus vid hur varje deltagare utvecklar sina rutiner, teknik och förståelse för hur olika bollbanor formas. Fade, draw, hög- respektive låg bollbana är alla viktiga verktyg i en bättre spelares totala repertoar av slag att kunna välja mellan vid olika tillfällen på banan. PGA Teaching Professional Joakim Bäckbom leder kursen och delar givetvis med sig av sin egen stora erfarenhet inom detta område.

 

                 Hcp 0-10, 21/2 klockan 10.00-12.00, maximalt 4 personer, 1290:-/deltagare

 

Anmälan, betalning och information: joakim@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-709 07 20

 

 12.   Öka sving- och bollhastigheten. 

Denna kurs utgår från att maximera varje deltagares individuella förutsättningar för att öka sin sving- och bollhastighet. Ett inledande sving- och utrustningstest via Trackman ger ovärderlig objektiv information och data till ett personligt recept kombinerat av optimala utrustningsspecifikationer i relation till teknik och svingrörelsemönster. Med bred och djup erfarenhet inom detta område leder PGA Teaching Professional Joakim Bäckbom båda dessa kurstillfällen.    

 

          12a. Hcp 11-20, 17/2 klockan 17.00-20.00, maximalt 4 personer, 1290:-/deltagare

 

          12b. Hcp 21-36, 27/2 klockan 13.00-17.00, maximalt 4 personer, 1290:-/deltagare 

 

Anmälan, betalning och information: joakim@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-709 07 29 

 

 13.   Kurs i puttning - teknik och rutiner för en lägre score.

I vår studio har vi som en av två golfakademier i Norden etablerat ett PING Putting Lab. Detta koncept innefattar den absolut senaste tekniken från en speciell Ipod teknologi Ping etablerat till alla de funktioner som Trackman utvecklat inom området. 

 Det inledande steget i denna process är att vi på individuell basis med alla våra elever gör en put stroke screening för att få en första uppfattning av hur eleven vid uppställningen siktar och sätter bollen i rullning mot målet. Vi får därmed en bild av hur den befintliga puttern och tekniken som används matchar spelarens faktiska behov av passande loft, skaftlängd samt det vi benämner som face hang, dvs hur klubbhuvudets utformning och skaftinfästning naturligt leder till en square position vid bollträffen. 

 Ett annat mera fiktivt mätvärde vi värderar och belyser tillsammans med våra elever är ett handicap i puttning som vi får fram genom screening processen. Ett intressant delvärde av det totala sammanhanget i spelet som väldigt ofta inte är det samma som elevens befintliga spelhandicap. 

 Det avslutande momentet är att använda elevens data från put stroke screeningen för att stimulera till en direkt korrigering av elevens teknik och tillföra nya funktionella rutiner i uppställning, sikte och stroke.  Alla våra tre PGA Teaching Professionals leder kurser i både Level 1 och Level 2.  

   

 

          13a. Grundläggande teknik – Level 1, 24/1 klockan 17.00-19.00, maximalt 3 personer, 

                   1290:-/deltagare

 

          13b. Grundläggande teknik - Level 1, 23/1 klockan 10.00-12.00, maximalt 3 personer,

                   1290:-/deltagare    

 

           13c. Fördjupad teknik och rutin – Level 2, 31/1 klockan 10.00-12.00, maximalt 3  

                  personer, 1290:-/deltagare      

 

Anmälan, betalning och information: peter@remove-this.backbom.remove-this.se eller 070-772 57 11  

   

           13d. Grundläggande teknik – Level 1, 16/2 klockan 17.00-19.00, maximalt 3 personer,                   

                  1290:-/deltagare

  

           13e. Grundläggande teknik – Level 1, 23/2 klockan 17.00-19.00, maximalt 3 personer,

                   1290:-/deltagare

 

Anmälan, betalning och information: joakim@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-709 07 29

 

           13f. Grundläggande teknik – Level 1, 2/2 klockan 17.00-19.00, maximalt 3 personer,  

                    1290:-/deltagare

            

           13g. Grundläggande teknik – Level 1, 9/2 klockan 17.00-19.00, maximalt 3 personer,

                    1290:-/deltagare

 

Anmälan, betalning och information: adam@remove-this.backbom.remove-this.se eller 073-421 35 22

 

14.  ”Golfgäng”- helt unika golfstunder för slutna sällskap. 

Spel eller träning för golfgäng i slutna sällskap under vägledning tillsammans med en våra PGA TeachingProfessionals. Skapa era unika tillfällen för spel på er favoritbana eller varför inte med en personlig twist och genomgång av hur hela gängets teknik är kopplat till puttning. Avsluta därefter sista tillfället med en kraftmätning i driving distance! Ett begränsat antal tider ligger bokade för dessa stunder i vår kursplanering men i mån av andra lediga tider kan specifika önskemål givetvis skräddarsys.  

 

               14a. Träna och spela på bana, vardagar 5990:-/grupp

 

               14b. Valfritt träningstema, vardagar 5990:-/grupp

 

               14c. Träna och spela på bana, helger 6990:-/grupp

 

               14d. Valfritt träningstema, helger 6990:-/grupp

 

               Samtliga tillfällen är 4 ggr x 1,5h, maximalt 4 personer/grupp

 

Anmälan, betalning och information: peter@remove-this.backbom.remove-this.se eller 070-772 57 11